Per a tots els boletaires que vulguin...

Per a tots els boletaires que vulguin...

https://www.facebook.com/groups/AssociacioBoletaireIndependent/

 

Hola amics y socis de la Associació Boletaire Independent!!

Aquest any 2019, quedeu alliberats de fer front a les quotes vigents en l'ASSOCIACIÓ, de manera que ja no es recolliran més, al número compte del banc de Sabadell assignat a tal fi.

Si desitgeu fer alguna aportació, per al manteniment de l'Associació, com de la web de la mateixa, ho podeu fer mitjançant donacions voluntàries, que seran recollides pel president, el secretari o el tresorer, durant qualsevol trobada o acte en el qual puguem coincidir ...

 

Moltes gràcies amics !!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Este año 2019, quedáis liberados de hacer frente a las cuotas vigentes en la ASSOCIACIÓ, por lo que ya no se recogerán más, en el número cuenta del banc de Sabadell asignado a tal fin. 

Si deseáis hacer algún aporte, para el mantenimiento de la Associació, como de la web de la misma, lo podéis hacer mediante donaciones voluntarias, que serán recogidas por el presidente, el secretario o el tesorero, durante cualquier encuentro o acto en el que podamos coincidir…

 

Muchas gracias amigos!!

Joomla templates by a4joomla