Cuando saldrán los boletus

Quan sortiran el ceps

Us comparteixo aquest escrit sobre quan sortiran els ceps ...

Em sembla un treball interessant publicat per Alessandro La Fauci

Ho he traduït i editat una mica a "la meva manera" però crec que el resultat val la pena.

 

Boletus pinophilus

Boletus aereus

Boletus aestivalis

Boletus edulis

Quan naixeran?

 

Per això són necessàries aquestes tres fases:

1r Una abundant pluja i distribuïda regularment. Massa aigua i tota junta, no permet el naixement dels fongs.

2n Després de la pluja es necessiten alguns dies de sol de manera que el terreny pugui drenar.

3r No ha de fer massa vent en els dies posteriors a la pluja, podria assecar el sòl bloquejant el naixement.

Quan la terra està en repòs, és a dir, sense haver plogut almenys durant un mes i cau una pluja ben distribuïda i no fa massa vent, haurem d'esperar com a mínim durant 10 o 12 dies abans d'anar a buscar els primers.

El vent sec és molt perillós, ja que el sòl s'asseca ràpidament i impedeix la sortida dels bolets. Si per contra el vent és humit, no només no fa mal a la sortida dels ceps, sinó que pot propiciar la sortida d'ells a la meitat del dia ... La humitat òptima estaria entre el 60% i el 90%, tot i que també amb valors inferiors, podrien néixer durant el dia.

Fonamental és la temperatura, sobretot la de la terra, per determinar quant de temps tardaran a néixer els ceps, així com triar l'altitud i el pendent on buscar-los.

La temperatura del terreny no ha de caure mai dels 6º per al mínim i no ha de superar els 30º durant el dia. El aereus resisteix bé temperatures més altes, però pateix amb les més baixes. No obstant això, el edulis o el pinophilus, suporten millor les temperatures baixes. La temperatura ideal seria, de 16º o 17º i sobre els 23º a 24º, on podríem trobar qualsevol de les quatre espècies.

També podem trobar diferències de 4-6º depenent del costat nord o sud de la muntanya. La terra està més freda a principis de temporada, cosa que també afectaria a la floració. Les millors condicions climatològiques són les de variabilitat, exceptuant el vent sec. Quan hi ha pluges freqüents i la temperatura es manté constant, tant de dia com de nit, gràcies als núvols.

El lloc de naixement dels bolets, pot variar depenent de les condicions meteorològiques de la temporada. Els primers els podríem trobar en boscos assolellats i oberts, sovint en vessants orientats a l'alba ... Els boscos orientats a la cara nord, donarien els seus fruits a finals de l'estiu. Quan el clima és sec i la llum del sol notable, o si bufa el vent, sempre és millor buscar-los en una vall protegida, ombrívol i humit orientat al nord. Per contra, si en els dies anteriors ha fet fred o ha plogut molt, sempre els trobarem a les vores del bosc en els carrerons, els espais oberts dels altiplans i serralades.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os comparto este escrito sobre cuando saldrán los boletus…

Me parece un trabajo interesante publicado por Alessandro La Fauci

Lo he traducido y editado un poco a "mi bola" pero creo que el resultado merece la pena.


Boletus pinophilus
Boletus aereus
Boletus aestivalis
Boletus edulis
Cuando nacerán?

 

Para ello son necearías estas tres fases:

1º Una abundante lluvia y distribuida regularmente. Demasiada agua y toda junta, no permite el nacimiento de los hongos.

2º Después de la lluvia se necesitan algunos días de sol de modo que el terreno pueda drenarse.

3º No debe de hacer demasiado viento en los días posteriores a la lluvia, podría secar el suelo bloqueando el nacimiento. 

Cuando la tierra está en reposo, esto es, sin haber llovido por lo menos durante un mes y cae una lluvia bien distribuida y no hace demasiado viento, tendremos que esperar por lo menos durante 10 o 12 días antes de ir a buscar los primeros.

El viento seco es muy peligroso, ya que el suelo se seca rápidamente e impide la salida de las setas. Si por el contrario el viento es húmedo, no solo no daña la salida de los boletus, sino que puede propiciar la salida de ellos en la mitad del día… La humedad óptima estaría entre el 60% y el 90%, aunque también con valores inferiores, podrían nacer durante el día.

Fundamental es la temperatura, sobre todo la de la tierra, para determinar cuánto tiempo tardaran en nacer los boletus, así como elegir la altitud y la pendiente donde buscarlos.

La temperatura del terreno no debe caer nunca de los 6º para el mínimo y no debe superar los 30º durante el día. El aereus resiste bien temperaturas más altas, pero sufre con las más bajas. Sin embargo, el edulis o el pinophilus, soportan mejor las temperaturas bajas. La temperatura ideal sería, de 16º o 17º y sobre los 23º a 24º, donde podríamos encontrar cualquiera de las cuatro especies.

También podemos encontrar diferencias de 4-6º dependiendo del lado norte o sur de la montaña. La tierra está más fría a principios de temporada, cosa que también afectaría a la floración. Las mejores condiciones climatológicas son las de variabilidad, exceptuando el viento seco. Cuando hay lluvias frecuentes y la temperatura se mantiene constante, tanto de día como de noche, gracias a las nubes.

El lugar de nacimiento de las setas, puede variar dependiendo de las condiciones meteorológicas de la temporada. Los primeros los podríamos encontrar en bosques soleados y abiertos, a menudo en laderas orientadas al amanecer… Los bosques orientados a la cara norte, darían sus frutos a finales del verano. Cuando el clima es seco y la luz del sol notable, o si sopla el viento, siempre es mejor buscarlos en un valle protegido, sombrío y húmedo orientado al norte. Por el contrario, si en los días anteriores ha hecho frío o ha llovido mucho, siempre los encontraremos en los bordes del bosque en los callejones, los espacios abiertos de las mesetas y cordilleras.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla