Formulari d' Accés

Ultims Comentaris

Usuaris Online

Entrevista realitzada pel diari ARA al portaveu del sector científic de la comissió en defensa del Patrimoni Natural a Catalunya.

Josep Maria Mallarach: “La Generalitat no assumeix les seves responsabilitats en els espais protegits”

 

Josep Maria Mallarach, representant de la Institució Catalana d’Història Natural, va comparèixer dimecres al Parlament per defensar la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya. El sector reclama canvis urgents al Govern.

La declaració alerta del desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural. Quines línies vermelles s’han superat?

L’afebliment o l’eliminació de recursos, i fins i tot la manca de coordinació entre administracions, ha fet que espais naturals que estaven protegits a la pràctica hagin empitjorat. La preocupació no és només per les retallades o per la pèrdua de llocs de treball directes i indirectes, sinó que aquests fets han comportat pèrdues en el patrimoni natural de Catalunya. Quan parlem de natura, els cicles són molt diferents dels cicles humans. Si es destrueix un bosc madur, un exemple de pèrdua que s’ha produït en els últims anys a Catalunya, no es pot recuperar en dos o tres segles, i és probable que es produeixi una pèrdua de biodiversitat que afectarà una colla de generacions. No només denunciem les retallades, sinó els seus impactes negatius en el patrimoni natural.

La basura no es del bosque

 

Hoy he hecho una salida al monte, para buscar setas… Y bueno encontré algunas… Pocas.

Pero en cambio encontré, muchas latas… Por primera vez me he dado cuenta, de que es cierto que algunos boletaires son unos guarros…

Señores ¡no cuesta nada! llevarse la basura a casa, en vez de dejarla en el bosque y colgada de una rama…

Tenemos que tener una actitud más cívica y servir de ejemplo para otras personas, es inadmisible que andemos dejando la basura en el bosque.

De moment no se intaurarà el carnet boletaire al Ripollès

http://televisiodelripolles.xiptv.cat/noticies/capitol/el-carnet-de-boletaire-no-s-implantara-a-la-totalitat-del-ripolles

La sala de plens del consell comarcal del Ripollès va acollir la tercera reunió amb diversos representants públics i privats del territori per definir que es fa amb el carnet boletaire. Tot i que la proposta ha estat molt ben rebuda en general, sembla que encara no hi ha el consens adequat per extendre-ho a boscos de titularitat municipal i privada. El que si que es crearà si o si a curt termini és la comissió de treball per implantar el carnet més endavant.

http://televisiodelripolles.xiptv.cat/noticies/capitol/es-creara-una-comissio-de-treball-per-implantar-el-carnet-de-boletaire

En el termini màxim de quinze dies, es crearà una comissió tècnica de treball per decidir com s’implanta el carnet de boletaire a tot el Ripollès aquest 2014. L’objectiu és que hi ha hagi representats el màxim nombre de propietaris de boscos tant públics com privats perquè la mesura tingui èxit.

El que ja s’ha avançat és que la gestió anirà a càrrec de l’empresa pública de la Generalitat, Forestal Catalana, que assumirà el finançament de diversos aspectes com la senyalització. El que és una incògnita és quin preu tindrà el carnet. Precisament, el grup comarcal del PSC espera que la mesura no suposi un perjudici pel sector hoteler i de restauració. Els socialistes van reclamar que el consell demani alguna contraprestació al govern català per acceptar duu a terme aquesta prova pilot a la comarca.

 

 

Seguiment de la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya

Primer comunicat de les entitats convocants

A més d'agrair-vos l'adhesió a la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya volem fer-vos partícips dels avenços que van tenint lloc, i confiem poder emetre comunicats més regularment.

Reunides el 6 de maig passat, les entitats convocants* de la Jornada sobre el patrimoni natural que va tenir lloc el 29 de març hem valorat positivament l’acollida que està tenint la Declaració i hem acordat dur a terme diverses accions, ja que entenem que ni la Jornada ni la Declaració eren una finalitat en si mateixes. Per tal de facilitar que les reclamacions que recull la Declaració arribin a bon port i siguin escoltades i resoltes, hem acordat:

Intolerable

Escuchamos muchas veces decir a los propietarios forestales: que los boletaires estropean los bosques y que lo dejan todo lleno de mierda…

¿Qué deberíamos decir o hacer los boletaires delante de esta situación?

Bosque sucio

Bosque_scio

Sinceramente creo que deberíamos denunciar… Yo personalmente no lo haré… Pero los Guardas Forestales ¿están?...

Legalmente no pueden hacerlo... Pero nadie les controla?

DECLARACIÓ A FAVOR DEL PATRIMONI NATURAL DE CATALUNYA

 

http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/declaracio/

LES ENTITATS I PERSONES SOTASIGNADES, PREGONAMENT PREOCUPADES PER:

-  El desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural de Catalunya, que ja ha traspassat totes les línies vermelles.

-  El greu incompliment d’obligacions i disposicions legals (com directives europees o plans de conservació d’espècies) que fan referència a la conservació del patrimoni natural.

-  Les retallades de més del 60% del pressupost destinat a espais naturals protegits, que són competència de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, la qual forma part d’un Departament, el d’Agricultura, que ha reduït el seu pressupost en un percentatge molt inferior.

-  L’estrangulament de la gestió dels espais naturals protegits adscrits a la Generalitat, o gestionats per consorcis dels quals la Generalitat formava part, que han patit la reducció dels equips gestors, la dràstica retallada o eliminació dels serveis d’informació i educació ambiental, i de les brigades de manteniment, i tres anys consecutius sense cap inversió, que ha afectat també els centres de recuperació de fauna salvatge.

-  L’absència de gestió conservacionista dels espais naturals marins i la seva biodiversitat, amb comptadíssimes excepcions.

-  Les evidències d’empitjorament i de pèrdues, a voltes irreversibles, de patrimoni natural (geòtops, geozones, espècies, hàbitats, paisatges) ja identificades en l’avaluació de l’efectivitat del sistema d’espais naturals protegits de 2004, fins i tot a l’interior d’espais naturals de protecció especial. I tot plegat, en un moment de sobrefreqüentació del medi natural, que requeriria una gestió adequada a la capacitat de càrrega.

-  Les tendències negatives en indicadors clau del medi natural de Catalunya, que han palesat els dos informes publicats per la Institució Catalana d’Història Natural el 2010 i 2013, avalats per la millor informació científica disponible.

-  L’escàs ressò que han tingut els informes del Consell de Protecció de la Natura en les polítiques de gestió i conservació del patrimoni natural del govern de Catalunya i, en particular, els darrers informes sobre la gestió dels espais naturals protegits.

-  La supressió de molts programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural, que dificulta o impedeix avaluar les tendències i l’impacte de les polítiques públiques que hi incideixen.

-  La falta de reconeixement de les enormes oportunitats socials i econòmiques que el patrimoni natural comporta, i l’absència d’estratègies i accions efectives per a desplegar-les.

Colocando vallas al campo…

He recogido esta noticia publicada en el diario DIAGONAL GLOBAL (Diagonalperiódico.net) donde hablan de la cada vez más extendida, privatización de los caminos públicos que acceden a las fincas privadas e incluso a pueblos enteros, enclavados dentro de las fincas particulares.

Me parece un tema muy preocupante, porque aún reconociendo el derecho a la propiedad privada… las leyes no les permiten el cierre de caminos de acceso a las mismas cuando estos son considerados de uso y dominio público.

Derechos ancestrales de paso, son violados impunemente por los nuevos caciques y terratenientes, que con su poder económico, que no legal, hacen y deshacen a su antojo, muchas veces con la connivencia de Ayuntamientos e incluso Administraciones Autonómicas.

Colocando vallas y puertas en las fincas y caminos… "Colocando vallas al campo"

En qué afectará esto a todos los aficionados boletaires? Pues es bien claro… en algunas zonas la excusa para cerrar los caminos y los accesos a los bosques ha sido la caza y los cotos privados… Y en nuestro caso, serán los cotos de setas y la preservación de los espacios naturales… Pero no para impedir el expolio de los bosques, sino para privatizar su explotación…

Nos están robando lo que es nuestro… Y algunos no solo lo permiten, sino que además, lo justifican…