Formulari d' Accés

Ultims Comentaris

Usuaris Online

No

Per a tots els boletaires que vulguin...

https://www.facebook.com/groups/AssociacioBoletaireIndependent/

Hola estimats amics !!

L'Associació Boletaire Independent, es prepara per a una nova temporada de bolets i per a això necessitem del suport de tots els boletaires.

S'obren tant el període de renovació, com el de registre, de tots els socis que vulguin participar en aquest projecte. Recordar que l'any passat, no es van cobrar les quotes als socis que anteriorment ja havien pagat la quota de la federació ...

El preu de la renovació, de la mateixa manera que el de registre, són tan sol 6.0 € i s'hauran d'abonar mitjançant transferència, al compte de l'Associació ...

BANC de SABADELL...

Per a tots els boletaires que vulguin registrar-se i ser socis, només han d'omplir el formulari que apareix a continuació, clicant a l'enllaç, he igualment fer una transferència al número de compte indicat.

Per donar-se d'alta:

http://associacioboletaireindependent.cat/.../es/galeria3.html

Un cop omplert el formulari amb totes les dades que se sol·liciten, cliqueu a la casella ENVIAR, a baix a l'esquerra. Un cop enviat el formulari, rebran un correu indicant-los el registre adequat de la seva sol·licitud.

Moltes gràcies amics !!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hola estimados amigos!!

La Associació Boletaire Independent, se prepara para una nueva temporada de bolets y para ello necesitamos del apoyo de todos los boletaires.

Se abren tanto el periodo de renovación, como el de registro, de todos los socios que quieran participar en este proyecto. Recordar que el año pasado, no se cobraron las cuotas a los socios que anteriormente ya habían pagado la cuota de la federación...

El precio de la renovación, al igual que el de registro, son tan solo 6.0€ y se deberán abonar mediante transferencia, a la cuenta de la Associació…

BANC de SABADELL...

Para todos los boletaires que deseen registrarse y ser socios, solo han de llenar el formulario que aparece a continuación, clicando en el enlace, he igualmente hacer una transferencia al número de cuenta indicado.

Para darse de alta:

http://associacioboletaireindependent.cat/…/es/galeria3.html

Una vez rellenado el formulario con todos los datos que se solicitan, clicar en la casilla ENVIAR, abajo a la izquierda. Una vez enviado el formulario, recibirán un correo indicándoles el registro adecuado de su solicitud.

Muchas gracias amigos!!

Deja tus comentarios

Enviar un comentario como invitado

0
Sus comentarios están sujetos a moderación por un administrador.
terminos y condiciones.
  • No se han encontrado comentarios